Skip to main content

Vad är discgolf?

Discgolf är en idrott och rekreationssport som har mycket att erbjuda och lockar allt fler utövare. Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc, kombinerat med tävlingsmomentet, samtidigt som man kommer ut i naturen är det som lockar spelarna.

Discgolf är en snabbt växande sport i världen och det är inte utan anledning. Den är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Det är lättillgängligt (om en bana finns i närheten), det är billigt (utrustningen är billig och det är gratis eller förhållandevis billigt att spela på banorna). Man kan spela tillsammans med andra eller mot sig själv. Framförallt är det en utmanande och rolig (och ibland frustrerande) sport!

Banans svårigheter består av dels hålens längd, hinder i form av träd och buskar och höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. I discgolf använder man sig av relativt tunga discar på ca 160-180 gram med stabil flykt. En duktig discgolfare kastar drygt 100 meter utan problem. De allra bästa i världen kastar omkring 140-150 meter även i vindstilla förhållanden.

Spelets principer i korthet

  • Kastordningen på första hålet lottas.
  • Första kastet (utkastet) på varje hål kastas från utkastplatsen (det är tillåtet att stiga över utkastmarkeringen efter det att discen har släppts).
  • Vid ytterligare kast placeras främre foten där discen stannade.
  • Den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar alltid först.
  • Vid kast närmare korgen än 10 meter är det inte tillåtet att stiga över efter det att discen har släppts.
  • Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder på nästa hål.
  • Hur många discar som helst får användas under en runda.

Spelets grunder

Discgolfens princip är enkel; att spela en discgolf-bana med så få kast som möjligt. Det handlar om att kontrollera en discs flykt mot banans hinder och svårigheter.

En bana består av 9 eller 18 hål. Ett hål är avslutat då discen har hamnat i korgen på ett sk kedjehål. Detta är en metallställning bestående av en rund korg och kedjor som hänger ovanför korgen. Kedjorna bromsar upp discen och låter discen sedan falla ner i korgen.

Foto: Stefan Burman Lundin http://stefanbl.se

Discar

Discarna är indelade i olika kategorier: putters, mid-range discar och drivers. Drivers är vidare uppdelad i två underkategorier: fairway drivers och distance drivers. Det finns olika typer av discar för olika ändamål i varje kategori.

Putters
Som rubriken säger används putters för att putta och vid närspelskast. På grund av den runda och höga profilen som de flesta putters vanligen har, flyger de i en mycket rak linje. Putters är de mest långsamma och de mest precsisionssäkra discarna som finns tillgängliga. Putters används oftast inom 50 meter från målet.

Mid-range discar
Mid-range discar, eller mids, har en något flackare profil och bredare rim, vilket gör dem lite svårare att kontrollera än putters. Mids brukar kastas från 50 till 100 meter från målet, beroende på spelare. Mids är mest lämpade för nybörjare medan man lär sig discarnas flygegenskaper.

Drivers
Drivers är en viktig del av varje spelare spel. Drivers är de plattaste discarna vad gäller profil och rimmen av discarna är breda. Detta är också anledningen till att drivers skiljer sig så mycket i flygegenskaper. Fairwaydiscarna är långsammare på grund av smalare rim och passar nybörjare bättre. Distance drivers har bredare rim och är snabbare på grund av detta. Vi rekommenderar distance drivers för mer avancerade spelare och för dem som kan kasta över 80 meter.

Källa: Innovastore.net

Discars utformning